• (664) 381-0469
  • info@centroser.org
  • Diagnóstico Comunitario Participativo (DCP)

    Centro de Servicios Ser, A.C. llevo a cabo la aplicación del Diagnóstico Comunitario Participativo